Facebook Image

Clubavond 28april16

Gepost in Agenda

Beste allemaal,

(Bekend is dat Lidy nog met vakantie is.)

Gisteren hebben we in een kleine groep gesproken over de invulling van het zomerprogramma.
Besloten is dat we op 3-12-19-26 mei, 9 juni en 16 juni oefenavonden gaan aanbieden.
Onze clubadviseur Arjo Strijbosch heeft aangeboden om deze avonden te verzorgen.
Iedereen (leden en adsp.leden) kan daar aan deelnemen.

De bedoeling is dat het een opfris cursus wordt waarin diverse praktische zaken
die met filmen te maken hebben gedemonstreerd of besproken gaan worden.
We starten daarmee zoals al bekend op 3 mei, de tijd is 19.15 uur in Molenschot
Deze keer is de locatie de kelderverdieping, lift -1, zaal 1.
Voorbereiding door kernleden start om 19.00 uur.

Wij nodigen jullie van harte uit om hier aan deel te nemen.

Ook maken we jullie attent op de mogelijkheid om op onze site in te loggen.
Het ALLEEN VOOR LEDEN deel is met name belangrijk omdat je hier
je vakantie/afwezigheid kunt aangeven. (erg gewenst ivbm activiteitenplanning)
 

Clubavond 21april16

Gepost in Agenda

Verslag 21 april 2016
1. Welkom en introductie adspirant leden
Piet opent de vergadering en heet de nieuwe deelnemers van harte welkom. Netty in het bijzonder, die voor het eerst na haar ziekte weer aanwezig is.
Er volgt een kennismakingsronde.
 • 2. Realtime informatie
   Er is een overzicht van de clubafspraken, te lezen op de website.
   Elke maand zijn er 2 reguliere clubavonden en 1 trainingsavond, die door Arjo wordt verzorgd; onderwerpen ter behandeling kunnen aangedragen worden door iedereen.
   Van nieuwe leden wordt verlangd, dat men een bijdrage levert aan alle clubactiviteiten, zoals bijv. op dit moment het project Paardenkamp.
   We werken met het Adobe programma. Als men aangenomen wordt als nieuw lid, hebben we de mogelijkheid dit programma aan te bieden.
   Contributie bedraagt € 125 per jaar. De eerste 2 avonden zijn voor nieuwe leden gratis, daarna wordt men betalend aspirant-lid voor de duur van 3 maanden. Het is de bedoeling dat men aan het eind van deze periode een film laat zien, die in deze periode is gemaakt.
   We hebben diverse attributen waar leden gebruik van kunnen maken. Een lijst hiervan is te vinden op de website.
   1 x per jaar houden we een clubwedstrijd avond met genodigden. Van ieder wordt een wedstrijdfilm verwacht.
   Onze club is lid van Nova Midden Nederland. Ieder jaar wordt ook daar een wedstrijd gehouden waarvoor elke club zijn films kan inleveren. Er is een voorselectie, waarbij bepaald wordt of de film mag meedoen aan het Nova filmfestival.
   Een idee voor een clubproject kan door ieder aangedragen worden. Er worden ook wel betalende projecten aangenomen van bedrijven. Van de opbrengst wordt apparatuur voor de club gekocht.
 • 3. Enkele hoofdstukken Paardenkamp project
   Een impressie van Gagelgat en werkzaamheden hoefsmid door Ineke/George. De “voorlopige” voice-over over het ontstaan van Gagelgat was door een technisch mankement niet te horen, hetgeen afbreuk deed aan de film.
   Het verhaal van IJsbrand over voer en ziekenboeg
   De verbeterde versie van de opening potstal en knooppunt door George/Louk.
   Voor de verbeterde versie van de Open dag was geen tijd genoeg. Aangezien het vlg Piet wel september zal worden dat de film in een eindstadium komt, schuift dit op tot na de vakantieperiode. Ook de maandfilm Ineke en de muziekfilm (mei) schuiven door naar september.

4. Oude films beoordelen op geschiktheid voor de website
De rest van de avond wordt besteed aan het bekijken van films. Een beslissing over geschiktheid wordt nog bepaald.

Netty neemt vanaf nu het stokje weer over van Piet en bedankt hem voor zijn inzet.

Louk showt de nieuwe website en laat zien hoe in te loggen. Deze week kunnen de nieuwe deelnemers inloggen met zelfverzonnen naam en wachtwoord.
 

Clubavond 17 maart16

Gepost in Agenda

Verslag 17 maart 2016

Afwezig: Netty (ziek)

Ineke doet verslag van haar bezoek aan Netty. Met dank voor de bloemen.

Piet opent de clubavond. Hij heeft iom George het programma enigszins aangepast.

1. Kascontrole

Louk en Piet hebben de kascontrole gedaan; de dechargeverlening kan alleen geschieden als het financieel verslag door de leden is gelezen. Piet vindt het niet overzichtelijk. Louk biedt aan om dit aan te passen via een omzetprogramma.

2. Agenda

2 april Nova filmfestival in Heerde. George, Piet en Ineke gaan er heen.

14 april Sonicfire.

21 april ledenvergadering.

28 april clubavond.

19 mei en 2 juni vervalt. Moet nog gewijzigd worden op de website (George)

3. Cursus

Op de 2e cursusavond waren er nog 11 mensen. Evaluatieformulier is rondgestuurd.

Waarschijnlijk zullen 3 tot 5 mensen lid worden. A.s. maandag heeft Piet een vervolggesprek met deze mensen.

Wat gaan we doen aan de instroom van nieuwe mensen. Vervolgtraject zou kunnen zijn:

- Een buddysysteem.

- Voorstel Piet om beneden in de zaal met diverse stands een soort roulerende cursus te geven vwb cameravoering wordt toegestuurd. Verzoek om te bekijken of dit een idee is.(allen)

4. Vacature

Als Netty terug is, legt Piet zijn functie neer. Het is noodzakelijk, ivm met ziekte of afwezigheid, een vervanger te hebben voor voorzitter/secretariaat. Wie gaat dit doen? Graag hierover nadenken.

(allen)

5. Paardenkamp

Piet heeft een mail gestuurd naar Michel of hij in het bezit is van oude foto’s. Hij kreeg van Michel onbruikbaar materiaal toegestuurd. Een ander persoon is nu gevraagd fotomateriaal te leveren.

Gagelgat: George en Ineke hebben gefilmd. Impressie is gemaakt. Ineke vraagt om te kijken hoe we ermee om moeten gaan mbt voice-over. Eerst een voice-over maken adhv het scenario? In een volgende vergadering filmpjes bekijken en nader bespreken (George agenda)

Hoefsmid is gefilmd. A.s. maandag volgt het voeding verhaal.

Borstelmiddag is gefilmd.

Vosseveld impressie: Jaap en Alphons maken een afspraak.

Penny dag door Louk op 2 juli, met Alphons en Jaap. Louk maakt de afspraak.

Omstreeks 1 mei worden de paarden weer verplaatst. Piet houdt contact met IJsbrand hierover.

6. Website

Films op onze site: Herman Schoemaker, Botterfilm en Ipacs staan er nu op. Alle clubfilms die door meerdere clubleden zijn gemaakt mogen op de site geplaatst worden. Op Youtube zetten en de link naar Louk sturen.

Het idee wordt geopperd om oude films zoals Vriendschap etc. op een clubavond te bekijken of ze geschikt zijn voor de site. Op agenda zetten (George)

7. Bezoek aan Eemfilmers

Jaap, George en Piet gaan naar de Eemfilmers. Films worden aangeleverd op stick. Met Adobe Media Player kun je een dvd omzetten naar mp4.

8. Clubuitje

Wordt, ook ivm afwezigheid Netty, verschoven tot na de vakantie. Bijv. eind september. Louk en Alphons regelen het. Voorstel Arjo: Evt. Openluchtmuseum Arnhem.

Louk plaatst op diverse laptops het Sonicfire programma.

George laat zien hoe we de camera’s volgens de kleurenkaart gelijk kunnen krijgen.

Tip Arjo: Als je met meer camera’s bijv. een toneelstuk opneemt, dan eerst het voorlicht op een wit

papier laten schijnen en daarop witten. Daarna niet meer aan de kleurbalans komen.

We bekijken de wedstrijdfilms van Piet, Netty, Renny en Jaap en de maandfilm over Curaçao van Piet.

Clubavond 14 april16

Gepost in Agenda

Verslag 14 april Sonicfire met muziekbestand Smartsound


Vanavond behandeling Sonicfire, met componeren van muziek.
Menu wordt doorlopen: Klik express track aan op de grijze balk boven; Het Smartsound express track verschijnt.
R.boven onder search staat de muziek en soundeffects. Als je multilayer uitklikt (meerdere streepjes in het blauw betekent meerdere sporen muziek), krijg je alleen single layer.
In het middelste vak Style kunt je al een keuze maken qua soort muziek, bijv. african of rock.
In het 3e zoekscherm (op driehoekje klikken) kun je zoeken op composer of instrument etc.
Muziekje wat aangeklikt wordt, kun je afspelen door op blauwe driehoekje te klikken.
Length: Staat standaard op 30 sec. maar dat kun je wijzigen.
Als je een stukje film van 20 seconden hebt, kun je dat invoeren bij lenght. Er wordt dan een einde aan het muziekje gemaakt bij 20 sec.
Op variation klikken en je kunt ook daar een andere versie aanklikken en al luisterend kiezen wat het moet worden.
Bij Mood kun je keuzes aanklikken en ook bij mix kun je wijzigingen aanbrengen, piano harder of drums zachter etc.
Bij tempo kun je het tempo veranderen door new tempo aan te klikken en het tempo te wijzigen; de toonsoort blijft hetzelfde. Options is niet interessant.
Als OK is, klik op insert en de track verschijnt in de balk. Bij zoom in/out kun je de muziek op de tijdlijn wijzigen
Voor de track bij Altitude kun je links het driehoekje aanklikken. Je ziet alle tracks, drum, piano etc. Andere vierkantjes zijn: Show volume, mute en solo. Met de solo toets kun je een bepaald instrument uitzetten.
Als je de Mood wilt veranderen, laat een stukje spelen tot waar je wilt. Klik de tijdlijn aan en dan op add mood in grijze balk. Er verschijnt een lijntje in de balk onder de groene balk. Klik rechts boven bij Altitude Mood Mix het vinkje bij Full aan. Je kunt dan een sfeer uitkiezen. Klik weer op de groene balk en bij het Altitude scherm zie je fade in/fade out staan.
Als je zelf wat meer wilt componeren, ga dan rechtsonder naar de bin. Pak met je cursor de lijn boven start en length en trek die naar boven. Je ziet dan allemaal soundblokjes.
Linksonder in het grijze scherm staat video; klik op het plusje en je kunt een stukje video invoeren. (Je moet dan wel eerst een MP4 van je stukje film maken. Dan kun je met markers bepalen waar verschillende moods moeten komen en kun je adhv de video bepalen welke mood je wilt kiezen.
Daarvoor verschillende markers zetten voor muziektempo of soort, zie bovenaan add marker. Als je nu naar rechts onder gaat naar bin zie je daarnaast spotting staan, dubbelklik daarop. Je ziet de markers staan. Druk op rating en je zie je alle scores staan. Stel hij staat op 60: dubbelklik dan zie je alle liedjes staan die diezelfde maat hebben. Je kunt nu kiezen en klikken welk nummer je leuk vindt en dat past dan qua tempo en sfeer dan bij elkaar.
Dan file/export soundtracks en video. Bij export kies compleet of klik open en kies wat anders/export.
Hard geluidje tussen muziek (deur die dichtslaat): Add hit (bovenaan), dan krijg je allerlei mogelijkheden.
Daarna export sound en video (eerst Premiere opstarten) file/export soundtrack/video/export options/send to aanklikken en daarnaast klikken op quicktime export en kiezen voor Adobe Premiere. Kiezen voor Wav file
Als je iets kwijt bent: View/restore default windows position. Met r.muis kun je alles deleten.

Audition: Een lied terug brengen tot heel kort, met behoud van andere lassen. Bijv. song Adele.
Importeren lied. Staat in wav.form. Nieuwe multitrack maken/ ok. Liedje in de bin slepen naar mastertrack. Dan r.muis remix/enable. R.muis/remix, rechts naast de song staat nu een symbool. Slepen is fade in. Het klein tekentje slepen en bepalen hoe lang het moet zijn: Je ziet nu een zigzag in de balk. De muziek sluit op elkaar aan. 

Clubavond 8september 16

Gepost in Agenda

Verslag 8 september 2016

Afwezig: Louk

Hetty van Zanen en Henk van Roest hebben zich afgemeld voor het lidmaatschap.

Felix wil graag bij de club blijven; hij wil wel alvast lid worden, maar begint dan over 2 maanden.

Jaap leest een mail voor die hij al eerder had gezonden aan het bestuur, betreffende zijn vertrek bij de club. De club heeft begrip voor zijn redenen. Piet haalt, als oudste lid, wat herinneringen op en bedankt Jaap voor zijn inbreng, evenals Netty. Jaap biedt zijn diensten aan als acteur, indien nodig.

Piet meldt dat Lily, die vorig jaar haar lidmaatschap heeft opgezegd, kanker heeft. De tumor is inmiddels weggehaald; ze krijgt nog wel een chemokuur, maar voelt zich goed.

Het programma 2e helft 2016 is inmiddels rondgestuurd. Er zijn geen verdere wensen gekomen voor de invulling.

Maandfilm

Dit betekent dat iedereen per jaar 1 film maakt voor de maand waarop men is ingeroosterd.­­ Het onderwerp is vrij, maar het zou leuk zijn als het betrekking heeft op die specifieke maand. Maandfilm voor 3 november Nel en 1 december Lidy.

Agenda

Volgende week is Arjo afwezig. De invulling van 22 september gaat naar de 15e.

Graag wat attributen meenemen voor 15 september: Kleine en grotere voorwerpen, ook iets wat schittert. Piet, George en John zullen om 18.45 uur aanwezig zijn voor de opstelling.

22 september wordt een Arjo avond. Onderwerpen die behandeld zullen worden:

-       Alles zwart/wit maken en een paar dingen rood laten

-       Piet wil graag nogmaals Sonicfire behandeld zien

-       Foto en film in elkaar over laten vloeien.

6/10 Muziekfilm. Netty heeft wat stukjes muziek opgestuurd en daar moet een klein stukje film op gemaakt worden.

27/10 Leader maken van Paardenkamp, een soort intro voor de film. Netty heeft wat stukjes film opgestuurd. Het hoeft niet lang te zijn.

3/11 John verzorgt een avond kleurenleer.

10 /11 Adm. indeling shots in het montageprogramma

1/12 De een filmt, de ander monteert. Het leuke is dat er wat uit kan komen, wat de ander niet in gedachten had. Arjo en Nel sturen stukjes film op.

Zijn er nog wensen voor het programma, dan graag een mail naar Netty/George. Onderwerpen van harte welkom.(allen)

Linda heeft graag een overzicht van onze invulling van de avonden voor de rest van het jaar. (Piet)

Clubuitje

Alphons en Louk hebben gekozen voor Schokland, een werelderfgoed in de NO polder, een vrij statisch onderwerp. Het is de bedoeling dat er of een mini documentaire komt of zoals de film die Arjo toonde, waarbij statische beelden bewerkt zijn tot snelle bewegende beelden. Ineke stuurt de datumprikker rond.

Nieuw project

De vraag is binnengekomen of wij al weer toe zijn aan een clubproject zoals Paardenkamp.

Gezien het drukke programma wordt dit in een later stadium behandeld; eerst dient Paardenkamp afgerond te worden.

Paardenkamp

De montage voor zover gereed, wordt getoond.

Omdat niet iedereen zich aan het scenario en de tijdslimiet heeft gehouden, heeft dit voor veel montage problemen gezorgd. Netty verzoekt om alsnog wat scenes te maken die ze mist. (Netty bericht)

Er moet nog veel aan verbeterd en vooral geschrapt worden:

-       Opening door burgemeester korter

-       Impressie Gagelgat korter

-       Borstelen korter.

Ook de tandarts opname moet nog gedaan worden.(George contact)

De tekst is goedgekeurd door Paardenkamp maar zal nogmaals worden opgestuurd voor een laatste controle. Daarna zal aan Els Knap gevraagd worden om de tekst te redigeren. De voice-over moet dan ingesproken worden. George kent een dame die dat heel goed doet; hij zal haar polsen. (George)

Ook moet er nog muziek bij worden gezocht.

Daarna zien we nog een filmp van Jaap, over de overdracht van een paard aan Paardenkamp, wat hij voor de eigenaresse heeft gemaakt / de muziekfilm van Ineke / 2 films van Lidy.

Gezien de tijd schuiven de gemaakte vakantiefilms op naar een latere datum.