Facebook Image

Clubavond 3 maart16


Blue­screen avond

Na opstellen blu­screen ga je deze eerst goed uitlichten, camera op zo groot mogelijke afstand en

in hand indien mogelijk de “zebra” instelling gebruiken.

Je ziet dan of het blauwe doek goed uitgelicht is.

Hierna de deze lampen uit.

Nu onderwerp/persoon voor blue screen zetten (op zo groot mogelijke afstand) en dit met

hoofdlicht goed uitlichten, gebruik de klappen die op de lampen zitten om zo min mogelijk

“extra” licht te krijgen.

Nu vullicht instellen en daarna bovenlicht om onderwerp los te krijgen van het scherm.

Doe nu weer de blue­screen lampen aan.

Stel scherp op object cq persoon, de achtergrond wordt dan wat vaag, wat als voordeel heeft dat

eventuele kreukels dan ook wat vaag zijn en er later beter te keyen valt.

Als je een bewegend object/persoon filmt denk dan aan de blur die ontstaat door beweging, dit

krijg je met keying niet meer goed! Dus kies voor een zo kort mogelijke sluitertijd!! (b.v. Vingers

blijven scherp en de ruimte tussen die vingers is dan ook duidelijk zichtbaar.