Facebook Image

Clubavond 28april16

Beste allemaal,

(Bekend is dat Lidy nog met vakantie is.)

Gisteren hebben we in een kleine groep gesproken over de invulling van het zomerprogramma.
Besloten is dat we op 3-12-19-26 mei, 9 juni en 16 juni oefenavonden gaan aanbieden.
Onze clubadviseur Arjo Strijbosch heeft aangeboden om deze avonden te verzorgen.
Iedereen (leden en adsp.leden) kan daar aan deelnemen.

De bedoeling is dat het een opfris cursus wordt waarin diverse praktische zaken
die met filmen te maken hebben gedemonstreerd of besproken gaan worden.
We starten daarmee zoals al bekend op 3 mei, de tijd is 19.15 uur in Molenschot
Deze keer is de locatie de kelderverdieping, lift -1, zaal 1.
Voorbereiding door kernleden start om 19.00 uur.

Wij nodigen jullie van harte uit om hier aan deel te nemen.

Ook maken we jullie attent op de mogelijkheid om op onze site in te loggen.
Het ALLEEN VOOR LEDEN deel is met name belangrijk omdat je hier
je vakantie/afwezigheid kunt aangeven. (erg gewenst ivbm activiteitenplanning)