Facebook Image

Clubavond 8september 16

Verslag 8 september 2016

Afwezig: Louk

Hetty van Zanen en Henk van Roest hebben zich afgemeld voor het lidmaatschap.

Felix wil graag bij de club blijven; hij wil wel alvast lid worden, maar begint dan over 2 maanden.

Jaap leest een mail voor die hij al eerder had gezonden aan het bestuur, betreffende zijn vertrek bij de club. De club heeft begrip voor zijn redenen. Piet haalt, als oudste lid, wat herinneringen op en bedankt Jaap voor zijn inbreng, evenals Netty. Jaap biedt zijn diensten aan als acteur, indien nodig.

Piet meldt dat Lily, die vorig jaar haar lidmaatschap heeft opgezegd, kanker heeft. De tumor is inmiddels weggehaald; ze krijgt nog wel een chemokuur, maar voelt zich goed.

Het programma 2e helft 2016 is inmiddels rondgestuurd. Er zijn geen verdere wensen gekomen voor de invulling.

Maandfilm

Dit betekent dat iedereen per jaar 1 film maakt voor de maand waarop men is ingeroosterd.­­ Het onderwerp is vrij, maar het zou leuk zijn als het betrekking heeft op die specifieke maand. Maandfilm voor 3 november Nel en 1 december Lidy.

Agenda

Volgende week is Arjo afwezig. De invulling van 22 september gaat naar de 15e.

Graag wat attributen meenemen voor 15 september: Kleine en grotere voorwerpen, ook iets wat schittert. Piet, George en John zullen om 18.45 uur aanwezig zijn voor de opstelling.

22 september wordt een Arjo avond. Onderwerpen die behandeld zullen worden:

-       Alles zwart/wit maken en een paar dingen rood laten

-       Piet wil graag nogmaals Sonicfire behandeld zien

-       Foto en film in elkaar over laten vloeien.

6/10 Muziekfilm. Netty heeft wat stukjes muziek opgestuurd en daar moet een klein stukje film op gemaakt worden.

27/10 Leader maken van Paardenkamp, een soort intro voor de film. Netty heeft wat stukjes film opgestuurd. Het hoeft niet lang te zijn.

3/11 John verzorgt een avond kleurenleer.

10 /11 Adm. indeling shots in het montageprogramma

1/12 De een filmt, de ander monteert. Het leuke is dat er wat uit kan komen, wat de ander niet in gedachten had. Arjo en Nel sturen stukjes film op.

Zijn er nog wensen voor het programma, dan graag een mail naar Netty/George. Onderwerpen van harte welkom.(allen)

Linda heeft graag een overzicht van onze invulling van de avonden voor de rest van het jaar. (Piet)

Clubuitje

Alphons en Louk hebben gekozen voor Schokland, een werelderfgoed in de NO polder, een vrij statisch onderwerp. Het is de bedoeling dat er of een mini documentaire komt of zoals de film die Arjo toonde, waarbij statische beelden bewerkt zijn tot snelle bewegende beelden. Ineke stuurt de datumprikker rond.

Nieuw project

De vraag is binnengekomen of wij al weer toe zijn aan een clubproject zoals Paardenkamp.

Gezien het drukke programma wordt dit in een later stadium behandeld; eerst dient Paardenkamp afgerond te worden.

Paardenkamp

De montage voor zover gereed, wordt getoond.

Omdat niet iedereen zich aan het scenario en de tijdslimiet heeft gehouden, heeft dit voor veel montage problemen gezorgd. Netty verzoekt om alsnog wat scenes te maken die ze mist. (Netty bericht)

Er moet nog veel aan verbeterd en vooral geschrapt worden:

-       Opening door burgemeester korter

-       Impressie Gagelgat korter

-       Borstelen korter.

Ook de tandarts opname moet nog gedaan worden.(George contact)

De tekst is goedgekeurd door Paardenkamp maar zal nogmaals worden opgestuurd voor een laatste controle. Daarna zal aan Els Knap gevraagd worden om de tekst te redigeren. De voice-over moet dan ingesproken worden. George kent een dame die dat heel goed doet; hij zal haar polsen. (George)

Ook moet er nog muziek bij worden gezocht.

Daarna zien we nog een filmp van Jaap, over de overdracht van een paard aan Paardenkamp, wat hij voor de eigenaresse heeft gemaakt / de muziekfilm van Ineke / 2 films van Lidy.

Gezien de tijd schuiven de gemaakte vakantiefilms op naar een latere datum.