Facebook Image

Clubavond 21april16

Verslag 21 april 2016
1. Welkom en introductie adspirant leden
Piet opent de vergadering en heet de nieuwe deelnemers van harte welkom. Netty in het bijzonder, die voor het eerst na haar ziekte weer aanwezig is.
Er volgt een kennismakingsronde.
 • 2. Realtime informatie
   Er is een overzicht van de clubafspraken, te lezen op de website.
   Elke maand zijn er 2 reguliere clubavonden en 1 trainingsavond, die door Arjo wordt verzorgd; onderwerpen ter behandeling kunnen aangedragen worden door iedereen.
   Van nieuwe leden wordt verlangd, dat men een bijdrage levert aan alle clubactiviteiten, zoals bijv. op dit moment het project Paardenkamp.
   We werken met het Adobe programma. Als men aangenomen wordt als nieuw lid, hebben we de mogelijkheid dit programma aan te bieden.
   Contributie bedraagt € 125 per jaar. De eerste 2 avonden zijn voor nieuwe leden gratis, daarna wordt men betalend aspirant-lid voor de duur van 3 maanden. Het is de bedoeling dat men aan het eind van deze periode een film laat zien, die in deze periode is gemaakt.
   We hebben diverse attributen waar leden gebruik van kunnen maken. Een lijst hiervan is te vinden op de website.
   1 x per jaar houden we een clubwedstrijd avond met genodigden. Van ieder wordt een wedstrijdfilm verwacht.
   Onze club is lid van Nova Midden Nederland. Ieder jaar wordt ook daar een wedstrijd gehouden waarvoor elke club zijn films kan inleveren. Er is een voorselectie, waarbij bepaald wordt of de film mag meedoen aan het Nova filmfestival.
   Een idee voor een clubproject kan door ieder aangedragen worden. Er worden ook wel betalende projecten aangenomen van bedrijven. Van de opbrengst wordt apparatuur voor de club gekocht.
 • 3. Enkele hoofdstukken Paardenkamp project
   Een impressie van Gagelgat en werkzaamheden hoefsmid door Ineke/George. De “voorlopige” voice-over over het ontstaan van Gagelgat was door een technisch mankement niet te horen, hetgeen afbreuk deed aan de film.
   Het verhaal van IJsbrand over voer en ziekenboeg
   De verbeterde versie van de opening potstal en knooppunt door George/Louk.
   Voor de verbeterde versie van de Open dag was geen tijd genoeg. Aangezien het vlg Piet wel september zal worden dat de film in een eindstadium komt, schuift dit op tot na de vakantieperiode. Ook de maandfilm Ineke en de muziekfilm (mei) schuiven door naar september.

4. Oude films beoordelen op geschiktheid voor de website
De rest van de avond wordt besteed aan het bekijken van films. Een beslissing over geschiktheid wordt nog bepaald.

Netty neemt vanaf nu het stokje weer over van Piet en bedankt hem voor zijn inzet.

Louk showt de nieuwe website en laat zien hoe in te loggen. Deze week kunnen de nieuwe deelnemers inloggen met zelfverzonnen naam en wachtwoord.