Facebook Image

Clubavond 17 maart16

Verslag 17 maart 2016

Afwezig: Netty (ziek)

Ineke doet verslag van haar bezoek aan Netty. Met dank voor de bloemen.

Piet opent de clubavond. Hij heeft iom George het programma enigszins aangepast.

1. Kascontrole

Louk en Piet hebben de kascontrole gedaan; de dechargeverlening kan alleen geschieden als het financieel verslag door de leden is gelezen. Piet vindt het niet overzichtelijk. Louk biedt aan om dit aan te passen via een omzetprogramma.

2. Agenda

2 april Nova filmfestival in Heerde. George, Piet en Ineke gaan er heen.

14 april Sonicfire.

21 april ledenvergadering.

28 april clubavond.

19 mei en 2 juni vervalt. Moet nog gewijzigd worden op de website (George)

3. Cursus

Op de 2e cursusavond waren er nog 11 mensen. Evaluatieformulier is rondgestuurd.

Waarschijnlijk zullen 3 tot 5 mensen lid worden. A.s. maandag heeft Piet een vervolggesprek met deze mensen.

Wat gaan we doen aan de instroom van nieuwe mensen. Vervolgtraject zou kunnen zijn:

- Een buddysysteem.

- Voorstel Piet om beneden in de zaal met diverse stands een soort roulerende cursus te geven vwb cameravoering wordt toegestuurd. Verzoek om te bekijken of dit een idee is.(allen)

4. Vacature

Als Netty terug is, legt Piet zijn functie neer. Het is noodzakelijk, ivm met ziekte of afwezigheid, een vervanger te hebben voor voorzitter/secretariaat. Wie gaat dit doen? Graag hierover nadenken.

(allen)

5. Paardenkamp

Piet heeft een mail gestuurd naar Michel of hij in het bezit is van oude foto’s. Hij kreeg van Michel onbruikbaar materiaal toegestuurd. Een ander persoon is nu gevraagd fotomateriaal te leveren.

Gagelgat: George en Ineke hebben gefilmd. Impressie is gemaakt. Ineke vraagt om te kijken hoe we ermee om moeten gaan mbt voice-over. Eerst een voice-over maken adhv het scenario? In een volgende vergadering filmpjes bekijken en nader bespreken (George agenda)

Hoefsmid is gefilmd. A.s. maandag volgt het voeding verhaal.

Borstelmiddag is gefilmd.

Vosseveld impressie: Jaap en Alphons maken een afspraak.

Penny dag door Louk op 2 juli, met Alphons en Jaap. Louk maakt de afspraak.

Omstreeks 1 mei worden de paarden weer verplaatst. Piet houdt contact met IJsbrand hierover.

6. Website

Films op onze site: Herman Schoemaker, Botterfilm en Ipacs staan er nu op. Alle clubfilms die door meerdere clubleden zijn gemaakt mogen op de site geplaatst worden. Op Youtube zetten en de link naar Louk sturen.

Het idee wordt geopperd om oude films zoals Vriendschap etc. op een clubavond te bekijken of ze geschikt zijn voor de site. Op agenda zetten (George)

7. Bezoek aan Eemfilmers

Jaap, George en Piet gaan naar de Eemfilmers. Films worden aangeleverd op stick. Met Adobe Media Player kun je een dvd omzetten naar mp4.

8. Clubuitje

Wordt, ook ivm afwezigheid Netty, verschoven tot na de vakantie. Bijv. eind september. Louk en Alphons regelen het. Voorstel Arjo: Evt. Openluchtmuseum Arnhem.

Louk plaatst op diverse laptops het Sonicfire programma.

George laat zien hoe we de camera’s volgens de kleurenkaart gelijk kunnen krijgen.

Tip Arjo: Als je met meer camera’s bijv. een toneelstuk opneemt, dan eerst het voorlicht op een wit

papier laten schijnen en daarop witten. Daarna niet meer aan de kleurbalans komen.

We bekijken de wedstrijdfilms van Piet, Netty, Renny en Jaap en de maandfilm over Curaçao van Piet.